ବିୟଣ୍ଡ୍ ହୋପ୍

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡ଼ି ଶୋ “ବିୟଣ୍ଡ୍ ହୋପ୍” ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅବିନାଶ ହିନ୍ଦୀରେ ଓ ରିତେନ ଓଡ଼ିଆରେ ପର୍‍ଫର୍ମ କରିଥିଲେ ।

1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *