ହାତରେ ତୋ ହାତ ଦେ

“ହାତରେ ତୋ ହାତ ଦେ” ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଶୀତଲ…

ଲାଜ ମଇନା

ଓଡ଼ିଅ ଗୀତ “ଲାଜ ମଇନା”କୁ ଗାଇଥିଲେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରୀଆ । ଏହାର ଭିଡିଓଟିରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦୀପକ…

ପ୍ରିୟା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ

ପ୍ରିୟା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି । 4 5