ଚୁମ୍ବକ

ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍‍ର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ସରିଜ୍ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକ । ଏହି ସିରିଜ୍‍‍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଓ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ । ଏହା ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍‍‍ରେ ପେଡ୍ ସବ୍‍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାଟି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *