ହାତରେ ତୋ ହାତ ଦେ

“ହାତରେ ତୋ ହାତ ଦେ” ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଶୀତଲ କବି । ଏହି ଗୀତଟିର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନ୍ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବ୍‍‍ରେ ୮୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

3
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *