ଲାଜ ମଇନା

ଓଡ଼ିଅ ଗୀତ “ଲାଜ ମଇନା”କୁ ଗାଇଥିଲେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରୀଆ । ଏହାର ଭିଡିଓଟିରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦୀପକ ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା । କଥାଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜା ଡି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାପାତ୍ର । ୟୁ-ଟ୍ୟୁବ୍‍‍ରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟିକୁ ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *